Minhaj-ul-Quran

MQI Norge

Minhaj-ul-Quran International (MQI) i Norge er et trossamfunn og en del av det globale nettverket Minhaj-ul-Quran International. Vi anser oss dermed som en del av deres visjon og verdier som gir et helhetlig, fredelig og forståelig bilde av Islam. Minhaj-ul-Quran etterstrever for å være en integrert muslimsk trossamfunn i det norske samfunnet. Siden stiftelsen i februar 1995 har vi jobbet hardt for å bygge bro mellom muslimer og storsamfunnet gjennom grunnleggende prinsipper fastsatt av Profeten Muhammad (fvmh) basert på kjærlighet, sameksistens, toleranse, fred og kunnskap. I Minhaj er vi opptatt av å fremme kjerneverdiene i Islam, basert på tradisjonell lære, men som er tilpasset den moderne tid som vi alle er en del av.

MQI Norge har fire avdelinger i henholdsvis Oslo, Stavanger, Drammen og Skedsmo. Hovedkvarteret ligger på Galgeberg i Oslo. Avdelingene har flere underavdelinger, heretter nevnt som Forumer. Minhaj Ungdom, Minhaj Kvinneforum, Minhaj Velferd, Minhaj Konfliktråd og Minhaj Skole er de nevnte forumene.

MQI Internasjonal 

Minhaj-ul-Quran International (MQI) er en organisasjon med aktiv virksomhet i over 90 land, som arbeider for å fremme fred og harmoni mellom samfunn, og samtidig gjenopplive spirituelle elementer basert på den sanne læren av islam. MQIs arbeidsområder er vide og omfatter både utdanning og velferd i tillegg til det religiøse aspektet. MQI har over 600 skoler i Pakistan – dette inkluderer alt fra barneskoler, videregående skoler og et anerkjent universitet – The Minhaj University. Shaykh-ul-Islam Dr. Muhammad Tahir-ul-Qadri er grunnlegger av organisasjonen som ble stiftet i 1981.

Shaykh-ul-Islam Dr. Muhammad Tahir-ul-Qadri

Shaykh-ul-Islam er en verdenskjent autoritet innenfor tradisjonell islamsk lære. På grunn av sin grundige forankning til tradisjonell islamsk lære har han tilegnet seg tolkning av islam som gir et helhetlig og forfriskende bilde av islam til den moderne verden. Shaykh-ul-Islam er forfatter av mer enn 1 000 bøker, hvorav kun 400 bøker er utgitt og publisert. Med sine 7 000 taler og foredrag på urdu, engelsk og arabisk er han en uovertruffen orator. Talene dekker et vidt spekter av verdslige, religiøse og politiske emner.