Minhaj Kvinneforum

Minhaj Kvinneforum (MKF) er en frivillig organisasjon som arbeider innenfor ulike felt, som brobygging, integrering og tilrettelegging for utføring av ulike aktiviteter, både religiøse og ikke-religiøse.

Kvinner er ressurspersoner!
Kvinner med minoritetsbakgrunn er ofte kvinner med mye kunnskap og har rikelig med erfaring innenfor ulike felt og utgjør en viktig ressurs for det norske samfunn. MKF ønsker å støtte og fremheve disse kvinnene slik at de kan komme samfunnet til gode. MKF samarbeider med norske myndigheter og ulike organisasjoner for å løse samfunnsproblemer, som spesielt berører minoritets kvinner og minoritetsbarn.

MKF er en frivillig organisasjon under det globale nettverket Minhaj-ul-Quran International.